Prijava za besplatnu pomoć u kućanstvu za starije i nemoćne osobe

Image

U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine načelnik Općine Pašman je u svrhu provođenja Programa „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III“ objavio Javni poziv starijim i nemoćnim osobama s područja općine Pašman za iskaz interesa radi primanja besplatne usluge pomoći i podrške u kućanstvu kroz projekt „Zaželi u Općini Kali“.

Predmet neobvezujućeg javnog poziva je iskaz interesa starijih i nemoćnih osoba s
područja Općine Pašman kao krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi u Općini
Kali“ radi primanja besplatne usluge pomoći i podrške u kućanstvu u trajanju od 6 (šest)
mjeseci uz sljedeće uvjete:
1) Osoba stara 65 godina ili starija;
2) Osoba mlađa od 65 godina, ali teško pokretna ili nepokretna, odnosno ima nužnu
potrebu za pomoć u kućanstvu;
3) Osoba s invaliditetom.

Krajnjim korisnicima Projekta pružit će se pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi
obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj
integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, pružanje podrške kroz
razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim
aktivnostima i slično.

Krajnji korisnici svoje sudjelovanje u Projektu iskazuju ispunjavanjem obrasca – Prijava za
sudjelovanje u projektu „Zaželi u Općini Kali“, partner Općina Pašman.
Slijedom navedenog pozivaju se pripadnici ciljanih skupina navedenih u članku I. ovog javnog
poziva da dostave svoje prijave na e-mail: pravni.poslovi@opcinapasman.hr, predaju u
pisarnicu Općine Pašman ili pošalju poštom na adresu:
Općina Pašman
Obala tamarisa 6
23262 Pašman
S naznakom: Prijava korisnika na projekt „Zaželi u Općini Kali“, partner Općina Pašman

Prilozi:

Javni poziv

Obrazac za prijavu